Antalya için geçerli güncel Metro Türkiye broşürlerini görüntülemektesiniz. (Konum değiştirmek için tıklayınız)
yükleniyor
yükleniyor

Bahar Temizliği

Geçerlilik
10.05.2012 - 24.05.2012
Sayfa
8
Şubeler
Metro Türkiye
Bahar Temizliği Sayfa 1 Önizlemesi
Sayfa 1
Persil Deterjan • 10 kg • Adedi KDV dahil 7,49 TL değerinde 1,5 L Vernel Max yumuşatıcı 10 10 - 24.05.2012 www.metro-tr.com Metrotoptancimarket 444 50 40 26,19 30,90 KDV’li KDV’siz
Bahar Temizliği Sayfa 2 Önizlemesi
Sayfa 2
2 Omo Total Sıvı Deterjan • 1400 ml Vanish Kosla • 3 kg Kireç Önleyici + 750 ml leke çıkarıcı Calgon Kireç Önleyici + Vanish Leke Çıkarıcı • 3 L x 2 adet Woolite Sıvı Deterjan • 2,6 L x 2 adet Klorak Çamaşır Suyu • 30 kg • Adedi Tursil Toz Deterjan • Elde yıkama • Kolide 24 paket • Kolili alımda 21,94 25,89 KDV’li KDV’siz 17,36 20,49 KDV’li KDV’siz 21,60 25,49 KDV’li KDV’siz Çamaşır Suyu • 5 L • Adedi 2,96 3,49 KDV’li KDV’siz 16,52 19,49 KDV’li KDV’siz 72,03 84,99 KDV’li KDV’siz 10,92 12,89 KDV’li KDV’siz 0,92 1,09 KDV’li KDV’siz 10,55 KDV’siz 12,45 KDV’li Omo Matik Deterjan • 3 kg + + 72, Tursilmatik • 6 kg • 2 adet Cif Krem Yüzey Temizleyici • 500 ml • Kolide 16 adet Ace Çamaşır Suyu • 1100 g • Kolide 18 adet Stok Miktarı: 5000 set Set Fiyatı: Set Fiyatı: Set Fiyatı: Ace Çamaşır Suyu • 4400 g • Adedi 18,55 21,89 KDV’li KDV’siz + Alo Deterjan • 5 kg • Adedi Stok Miktarı: 5000 set Set Fiyatı:
Bahar Temizliği Sayfa 3 Önizlemesi
Sayfa 3
3 Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti • Pakette 70 adet • Paketi Pril Jel • 1500 ml • Adedi Finish Makine Temizleyici • 2 x 250 ml • Paketi Mr. Muscle 750 ml Mutfak + 750 ml Kireç Sökücü • 2 x 750 ml • Paketi Cilit Bang Yüzey Temizleyici • 2 x 750 ml • Paketi Highgenic Derz Temizleyici • 1000 g • Adedi Porçöz Kireç Önleyici • 6 L Cam Temizleyici • Adedi • 500 ml sprey • Adedi 1,06 1,25 KDV’li KDV’siz 10,92 12,89 KDV’li KDV’siz 29,56 34,89 KDV’li KDV’siz 8,47 9,99 KDV’li KDV’siz 8,47 9,99 KDV’li KDV’siz 7,62 8,99 KDV’li KDV’siz 5,92 6,99 KDV’li KDV’siz 10,07 11,89 KDV’li KDV’siz Cif Banyo / Mutfak • 4 kg • Adedi Bulaşık Deterjanı • 5 L • Adedi 5,47 6,45 KDV’li KDV’siz 11,18 13,19 KDV’li KDV’siz 24,36 28,75 KDV’li KDV’siz 21,60 25,49 KDV’li KDV’siz Stok Miktarı: 5000 set Finish Bulaşık Makinesi Tableti + Makine Temizleyici + Deo • Pakette 84 adet • Paketi Cif Metal Temizleyici • 4 kg • Adedi 24, 28, 18 19 KDV dahil 4.99 TL 1.500 ml Fairy Bulaşık Deterjanı değerinde
Bahar Temizliği Sayfa 4 Önizlemesi
Sayfa 4
4 Dixi Yüzey Temizleyici • 6 kg • 1 adet Pronto Ahşap Temizleyici • 2 x 750 ml • Paketi Mr. Muscle Yüzey Temizleyici • 3 L • Adedi Nazar Sıvı Arap Sabunu • 1000 ml • Adedi Arap Sabunu • 3 kg • Adedi Uzay • 450 ml mobilya cilası • 300 ml toz kovar • 300 ml mobilya bakım cilası • Her biri 12,70 14,99 KDV’li KDV’siz 3,52 4,15 KDV’li KDV’siz 10,92 12,89 KDV’li KDV’siz 10,58 12,49 KDV’li KDV’siz 8,89 10,49 KDV’li KDV’siz 4,03 4,75 KDV’li KDV’siz 4,87 5,75 KDV’li KDV’siz 6,69 7,89 KDV’li KDV’siz Nilem Çok Amaçlı Asprin Sprey • 750 ml • Adedi 1,69 1,99 KDV’li KDV’siz Vanish Kosla Tül Temizleme Sistemi • 500 gr + 500 ml • Toz + parlatıcı • Set fiyatı Vanish Kosla Halı Şampuanı • 900 ml x 2 adet • Set fiyatı Vanish Halı ve Tül ürünleri alımında KDV dahil 3,49 TL değerinde 900 ml Marc Floral Yüzey Temizleyici 10, 12, + Pril Bulaşık Deterjanı • 6 kg • 1 adet Set Fiyatı: 10 Mayıs - 24 Mayıs tarihleri arasında KDV dahil 30 TL’lik CIF, DOMESTOS, SUNLIGHT CIF veya YUMOŞ alışverişlerine, KDV dahil 3.25 TL değerinde 750 ml CIF krem
Bahar Temizliği Sayfa 5 Önizlemesi
Sayfa 5
6 0,84 0,99 KDV’li KDV’siz Ovma Teli • Blisterli • 2 adet • Paketi Cam Bezi • 5 adet • Paketi 10,42 11,25 KDV’li KDV’siz Sünger Bez • 3 adet • Paketi 3,69 3,99 KDV’li KDV’siz Maksi Rulo Bez • Pakette 2 adet • Paketi 6,71 7,25 KDV’li KDV’siz 9,25 KDV’siz 9,99 KDV’li Temizlik Bezi • Pakette 10+10 adet • Paketi 7,77 8,39 KDV’li KDV’siz Mikrofiber Temizlik Bezi • 3 adet • Paketi Standart Eldiven • Paketi 2,27 2,45 KDV’li KDV’siz Selpak Kağıt Bez • Paketi 3,55 4,19 KDV’li KDV’siz Bulaşık Süngeri • Oluklu, düz • Pakette 15 adet • Paketi 6,52 7,69 KDV’li KDV’siz SÜNGER VE BEZLERDE % 30 İNDİRİM İndirimli fiyatlar aktivite başlangıcında reyon fiyatlarına yansıtılacaktır.
Bahar Temizliği Sayfa 6 Önizlemesi
Sayfa 6
5 Berrak Tuvalet Kağıdı • Pakette 24 adet • Paketi Berrak Kağıt Havlu • Pakette 6 adet • Paketi Selpak Tuvalet Kağıdı • Pakette 4 adet • Kolide 12 paket • Kolili alımda paketi Selpak Kağıt Havlu • Pakette 4 adet • Kolide 6 paket • Kolili alımda paketi Luxana Kağıt Havlu • Pakette 12 adet • Paketi Maylo Tuvalet Kağıdı • Pakette 16 adet • Paketi Luxana Peçete • Düzdesenli • Paketi desenli • Pakette 20 adet Papilion Dispenser Peçete • Pakette 100 adet • Kolide 36 paket • Kolili alımda paketi Papilion Dispenser Havlu • Pakette 200 adet • Kolide 12 paket • Kolili alımında paketi Peçete • Pakette 100 adet • Kolide 12 paket • Kolili alımda paketi 7,53 8,99 KDV’li KDV’siz 2,53 2,99 KDV’li KDV’siz 3,38 3,99 KDV’li KDV’siz 0,47 0,55 KDV’li KDV’siz 5,47 6,45 KDV’li KDV’siz 1,86 2,19 KDV’li KDV’siz 6,14 7,25 KDV’li KDV’siz 0,47 0,55 KDV’li KDV’siz 2,11 2,49 KDV’li KDV’siz + 45 Set Fiyatı:
Bahar Temizliği Sayfa 7 Önizlemesi
Sayfa 7
İkili Paspas Set • Ekstra güçlü paspas • Avantajlı paket Mikrofiber Yer Temizlik Sistemi Süper paspas 3 Al 2 Öde Egemen Vakumlu Eşya Saklama Çantası • XL • 2’li Melissa Çamaşır Kurutmalık 9,17 9,90 KDV’li KDV’siz 7,45 8,79 KDV’li KDV’siz 21,17 24,99 KDV’li KDV’siz 21,18 24,99 KDV’li KDV’siz Hera Ütü Masası 63,55 74,99 KDV’li KDV’siz Ekonomik Paspas • 2’li 9,17 9,90 KDV’li KDV’siz 6,47 6,99 KDV’li KDV’siz Ütü Masası + Kurutmalık Seti 76,26 89,99 KDV’li KDV’siz Set Fiyatı: 21, 24, Twister Temizlik Seti Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bu broşürdeki fi yat lar 10-24 Mayıs 2012 tarihleri arasında tüm Metro Grosmarketler için ge çer li dir ve stok lar la sınırlıdır. • Her ye ni broşür, bir ön ce ki broşürde yayım la nan fi yat la rı ge çer siz kı lar • Pos ta da ki ge cik me ler fi yat la rın ge çer li ol du ğu gün le ri de ğiş tir mez • Met ro, bu broşürdeki fi yat la rı ön ce den ha ber ver mek si zin de ğiş tir me hak kı na sa hip tir. • Met ro Gros mar ket’e gi rer ken Met ro kar tı nı zı gös ter me niz ge rek li dir • Met ro ge rek tiğin de ay rı ca kim lik ib ra zı da is te ye bi lir • Met ro kar tı nı zı kay be der ya da şir ke ti ni zi ka pa tır sa nız lüt fen Met ro’ya bil di ri niz • Met ro’da ya pı la cak de net le me le re lüt fen an la yış gös te ri niz • Bu broşürdeki fi yat lar KDV Ha riç ve KDV’li ola rak ve ril miş tir • Ti pog ra fi k ha ta lardan Met ro Gros mar ket so rum lu de ğil dir. • Dev let ta ra fın dan ya pı lan ver gi ve fon deği şik lik le ri fi yat la ra ay nen yan sı tı lacak tır. • Sadece Visa ve Mastercard logolu kredi kartları geçerlidir. Metro Grosmarket Adına Sahibi: Kubilay Özerkan • Yayın Yönetmeni: Raymond De La Court • Yazı İşleri Müdürü: Aylin Mutlu • Görsel Yönetim ve Uygulama: Metro Grosmarket Yayın Türü: Süreli yayın (15 günde bir perşembe günleri) Baskı: Uniprint Basım San. ve Tic. A.Ş. Tel: 0212 798 28 40 (10 hat) Yönetim Yeri: Metro Grosmarket, Güneşli - İSTANBUL Tel: 0212 478 70 00 www.metro-tr.com Bir üyesidir. MAĞAZALARIMIZ İstanbul B.Çekmece (212) 866 72 00 Güneşli (212) 478 70 00 Kağıthane (212) 312 05 00 Kozyatağı (216) 544 68 00 Merter (212) 484 02 00 Pendik (216) 581 90 00 Ümraniye (216) 645 97 00 Ankara Batıkent (312) 587 33 00 Etlik (312) 304 90 00 Mamak (312) 595 00 00 Adana (322) 355 22 00 Antalya (242) 310 95 95 Alanya (242) 510 01 00 Bodrum (252) 311 07 70 Bursa Nilüfer (224) 270 35 00 Osmangazi (224) 700 00 00 Gaziantep (342) 211 41 00 İzmir Çiğli (232) 398 18 00 Gaziemir (232) 298 01 00 Kocaeli (262) 314 00 00 Konya (332) 221 70 00 Mersin (324) 241 42 00 Kayseri (352) 207 52 00 Samsun (362) 300 10 00 TÜM GIDA DIŞI ALIŞVERİŞLERİNİZE VADE FARKSIZ TAKSİT İMKANI Tüm gıda dışı alışverişlerinizde vade farklı 7-36 aya varan taksit imkanı 100-200 TL arası 3 taksit 200 TL ve üzeri 6 taksit Detaylı bilgiyi www.metro-tr.com’dan ve mağazalarımızdan alabilirsiniz. 400-1000 TL arası 9 taksit 1000 TL ve üzeri 12 taksit 100-200 TL arası 3 taksit 200-400 TL arası 6 taksit GIDA VEYA GIDADIŞI ALIŞVERİŞLERİNİZE HSBC METRO CLUB KART’LA %0 FAİZ 3 TAKSİT %0 FAİZ 5 TAKSİT YKB METRO CLUB KART’LA %0 FAİZ 3 TAKSİT Mersin, Kayseri, Samsun, Antalya, Alanya, Bodrum, İzmir Çiğli-Gaziemir Kontör kart, toptan tütün ve içki alışverişleri hariçtir. Mağazalarımız; Hafta içi 07.30-22.00 Pazar 09.00-22.00 Gaziantep, İzmit, Konya, Bodrum, Alanya, Mersin, Samsun Hafta içi 08.00-21.30 Pazar 09.00-21.30 Antalya Hafta içi 08.00-22.00 Pazar 09.00-22.00 saatleri arasında açıktır. Üstelik 2 ay erteleme 7 KDV dahil 15.49 TL değerinde Fine Life Pembe Çikolata 50,84 KDV’siz 59,99 KDV’li
Bahar Temizliği Sayfa 8 Önizlemesi
Sayfa 8
Koroplast Çöp Torbası • Kolide 20 adet • Kolili alımda paketi • Battal • 72 x 95 cm 4,45 KDV’siz 5,25 KDV’li 5,64 KDV’siz 6,65 KDV’li Cook Buzdolabı Poşeti • Pakette 4 adet • Paketi Airwick Decosphere Oda Kokusu • 75 ml x 2 adet • Paketi Tafex Rezervuar Bloğu • Pakette 15 adet • Paketi Bref WC Blok Power Aktif • Adedi Paradise Oda Kokusu • 5 L • Adedi 2,45 2,89 KDV’li KDV’siz 10,55 12,45 KDV’li KDV’siz 39,82 46,99 KDV’li KDV’siz 18,64 21,99 KDV’li KDV’siz 6,77 7,99 KDV’li KDV’siz 5,72 6,75 KDV’li KDV’siz 2,11 2,49 KDV’li KDV’siz 38,13 44,99 KDV’li KDV’siz 1,35 1,59 KDV’li KDV’siz Detan Likit + Yedek • Adedi Detan Güvekovan • Adedi Fresh’N Soft Hijyenik WC Temizleme Mendili • 3 x 15 adet • Paketi KDV dahil 5.99 TL değerinde Aquamist Oda Spreyi Solo Desenli Peçete • Pakette 100 adet • 12 paket Detan Sinekkıran • 225 g • 4 adet Bulaşık Süngeri • Pakette 12 adet • 2 paket • Jumbo • 80 x 110 cm 1 koli battal veya jumbo boy Koroplast çöp torbası alımında 4 adet aynı boy çöp torbası + + %50 ikincisini alana Set Fiyatı: 8 hd
Broşürlerini görmek istediğiniz Şehir, İlçe, Semt isimlerini yazarak size en yakın olan broşürleri görebilirsiniz
Bizi Facebook'da takip edin:

E-Posta: