Antalya için geçerli güncel Metro Türkiye broşürlerini görüntülemektesiniz. (Konum değiştirmek için tıklayınız)
yükleniyor
yükleniyor

Ümraniye Özel

Geçerlilik
10.05.2012 - 24.05.2012
Sayfa
16
Şubeler
Metro Türkiye
Ümraniye Özel Sayfa 1 Önizlemesi
Sayfa 1
240 10 10.05 - 24.05.2012 444 50 40 facebook/Metrotoptancimarket www.metro-tr.com Profesyonellerin Güçlü İş Ortağı Güvenebilirsiniz Ümraniye Özel METRO ÜMRANİYE İMES A KAPISI GİRİŞİ İthal Muz • 19 kg • Kolide • Kolisi SADECE 3000 koli SADECE 4 GÜN 10-11-12-13 Mayıs 2012 İNDİRİM %10 World ile 500 TL ve üzeri gıda alışverişlerinize 3 taksit! Üstelik 2 ay taksit erteleme! 500 TL ve üzeri gıda alışverişlerinize 3 taksit ve 2 ay taksit erteleme sunulmaktadır.Kampanyaya tüm Yapı Kredi Kartları, Anadolubank, Teb ve Vakıfbank Worldcardlar dahildir. Kampanyaya toptan kontör, toptan tütün ve içki alışverişleri, iade işlemleri, tek seferde yapılan 20.000 TL ve üzeri bira alışverişleri ve Debit Kartlar dahil değildir. 64,25 KDV’siz 64,90 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 2 Önizlemesi
Sayfa 2
2 1,97 KDV’siz 1,99 KDV’li 1,17 KDV’siz 1,19 KDV’li Çipura •200-300 gr • Adedi Tariş Kuru Üzüm • Sultan • 5 kg kutuda • Kg Ekonomik Domates • Antalya • 11 kg kutuda • Kg İNDİRİM %30 SADECE 3 GÜN 15-16-17 Mayıs 2012 SADECE 25 ton Ayıklanmış Ispanak • 3 kg pakette • Kg Horeca Select Karpuz • Kg 0,98 KDV’siz 0,99 KDV’li 2,08 KDV’siz 2,25 KDV’li 5,93 KDV’siz 5,99 KDV’li 2002/4480 Sa yı lı ka rar na me ge reği ger çek usul de KDV mü kel le fi olup al dı ğı nız ürün le ri ay nen ve ya iş le dik ten son ra sa tı yor sa nız ya da iş let me niz de kul la nı yor sa nız ka nun da be lir ti len ürün ler de % 1 KDV uy gu la ma sın dan ya rar la na bi lir si niz. Uy gu la ma 28-02-2004 ta rih 91 no lu KDV teb li ği ne pa ra lel ola rak başla tıl mış tır. Sıkmalık Portakal • Finike/Köyceğiz • 55-70 kalibre • Kasada • Kg 0,98 KDV’siz 0,99 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 3 Önizlemesi
Sayfa 3
16,66 KDV’siz 17,99 KDV’li 10,18 KDV’siz 10,99 KDV’li Dilimli Macar Salam • 250 gr • Paketi %100 DANA %100 DANA Keskinoğlu Piliç Bonfile • Kg Redtiger Yengeç Surumi Çubuk • 500 gr • Adedi Coşkun Macar Salam •900 gr • Adedi 6,43 KDV’siz 6,49 KDV’li Dilimli Fıstıklı Salam • 250 gr • Paketi 3 7,86 KDV’siz 8,49 KDV’li 7,86 KDV’siz 8,49 KDV’li Naturet DanaYağsız Kuşbaşı • Kg Naturet İnegöl Köfte • Kg 22,27 KDV’siz 22,49 KDV’li 13,88 KDV’siz 14,99 KDV’li Kırmızı ve beyaz etlerde; işletme mutfakları, oteller, restaurantlar, kasaplar,marketler ve imalatçılar için uygulanan KDV oranı %1, diğer branşlar için %8’dir. %100 DANA
Ümraniye Özel Sayfa 4 Önizlemesi
Sayfa 4
4 6,01 KDV’siz 6,49 KDV’li 6,01 KDV’siz 6,49 KDV’li 1,97 KDV’siz 1,99 KDV’li 1,97 KDV’siz 1,99 KDV’li 5,08 KDV’siz 5,49 KDV’li 1,97 KDV’siz 1,99 KDV’li 32,92 KDV’siz 35,55 KDV’li Nefista Susamlı Çıtır Börek • 500 gr • Paketi Doygun Susamlı Ham Ekmek • 6x85 gr • Paketi Doygun Jumbo Tost Ekmeği • 825 gr • Paketi Nefista Ispanaklı Mini Börek • 500 gr • Paketi Feast Catering Elmadilim Patates • 2,5 kg • Paketi Bonfilet Pişmiş Dilimli Dana Döner • 1,5 kg • Paketi Doygun 5’li Ciabatta Ekmeği • Paketi DONDURULMUŞ ÜRÜN DONDURULMUŞ ÜRÜN DONDURULMUŞ ÜRÜN DONDURULMUŞ ÜRÜN
Ümraniye Özel Sayfa 5 Önizlemesi
Sayfa 5
5 22,03 KDV’siz 23,79 KDV’li 9,25 KDV’siz 9,99 KDV’li 6,47 KDV’siz 6,99 KDV’li 8,32 KDV’siz 8,99 KDV’li Balkan Yoğurt • 18 kg • Yağ oranı: %3 • Adedi Aro Kaşar Peyniri • 2 kg • Kg’ı Sütaş Ayran • 195 ml • Kolide 20 adet • Kolisi Pınar Süt • 1 L • Kolide 12 adet • Kolisi Sazlık Beyaz Peynir • 17 kg • Tenekesi Yörsan Beyaz Peynir • 1 kg • Paketi 85,64 KDV’siz 92,49 KDV’li 27,77 KDV’siz 29,99 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 6 Önizlemesi
Sayfa 6
6 14,81 KDV’siz 15,99 KDV’li 10,88 KDV’siz 11,75 KDV’li Tamek Domates Salçası • 4500 gr • 28-30 brix • Adedi KDV Yasa gereği aldıkları ürünü aynen veya işledikten sonra satan müşterilerimiz için uygulanan KDV oranı %1, diğer müşterilerimiz için %8’dir. Balküpü Toz Şeker • 5 kg • Paketi Ova Un • Pasta, börek için • 25 kg • Paketi Burcu Domates Salçası • 830 gr • 28-30 brix • Adedi 2,31 KDV’siz 2,49 KDV’li 27,18 KDV’siz 27,45 KDV’li Kent Topitop Saplı Şeker • 120x8 gr • Bonbon • Paketi Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bu broşürdeki fi yat lar 10-24 Mayıs 2012 tarihleri arasında sadece Ümraniye Metro Grosmarket için ge çer li dir ve stok lar la sınırlıdır. • Her ye ni broşür, bir ön ce ki broşürde ya yım la nan fi yat la rı ge çer siz kı lar • Pos ta da ki ge cik me ler fi yat la rın ge çer li ol du ğu gün le ri de ğiş tir mez • Met ro, bu broşürdeki fi yat la rı ön ce den ha ber ver mek si zin de ğiş tir me hak kı na sa hip tir. • Met ro Gros mar ket’e gi rer ken Met ro kar tı nı zı gös ter me niz ge rek li dir • Met ro ge rek tiğin de ay rı ca kim lik ib ra zı da is te ye bi lir • Met ro kar tı nı zı kay be der ya da şir ke ti ni zi ka pa tır sa nız lüt fen Met ro’ya bil di ri niz • Met ro’da ya pı la cak de net le me le re lüt fen an la yış gös te ri niz • Bu broşürdeki fi yat lar KDV Ha riç ve KDV’li ola rak ve ril miş tir • Ti pog ra fik ha ta lardan Met ro Gros mar ket so rum lu de ğil dir. • Dev let ta ra fın dan ya pı lan ver gi ve fon deği şik lik le ri fi yat la ra ay nen yan sı tı la cak tır. • Sadece Visa ve Mastercard logolu kredi kartları geçerlidir. Metro Grosmarket Adına Sahibi: Kubilay Özerkan • Yayın Yönetmeni: Raymond De La Court • Yazı İşleri Müdürü: Aylin Mutlu • Görsel Yönetim ve Uygulama: Metro Grosmarket Yayın Türü: Süreli yayın (15 günde bir perşembe günleri) Baskı: Uniprint Basım San. ve Tic. A.Ş. Tel: 0212 798 28 40 (10 hat) Yönetim Yeri: Metro Grosmarket, Güneşli - İSTANBUL Tel: 0212 478 70 00 www.metro-tr.com Bir üyesidir. MAĞAZALARIMIZ İstanbul B.Çekmece (212) 866 72 00 Güneşli (212) 478 70 00 Kağıthane (212) 312 05 00 Kozyatağı (216) 544 68 00 Merter (212) 484 02 00 Pendik (216) 581 90 00 Ümraniye (216) 645 97 00 Ankara Batıkent (312) 587 33 00 Etlik (312) 304 90 00 Mamak (312) 595 00 00 Adana (322) 355 22 00 Antalya (242) 310 95 95 Alanya (242) 510 01 00 Bodrum (252) 311 07 70 Bursa Nilüfer (224) 270 35 00 Osmangazi (224) 700 00 00 Gaziantep (342) 211 41 00 İzmir Çiğli (232) 398 18 00 Gaziemir (232) 298 01 00 Kocaeli (262) 314 00 00 Konya (332) 221 70 00 Mersin (324) 241 42 00 Kayseri (352) 207 52 00 Samsun (362) 300 10 00 TÜM GIDA DIŞI ALIŞVERİŞLERİNİZE VADE FARKSIZ TAKSİT İMKANI Tüm gıda dışı alışverişlerinizde vade farklı 7-36 aya varan taksit imkanı 100-200 TL arası 3 taksit 200 TL ve üzeri 6 taksit Detaylı bilgiyi www.metro-tr.com’dan ve mağazalarımızdan alabilirsiniz. 400-1000 TL arası 9 taksit 1000 TL ve üzeri 12 taksit 100-200 TL arası 3 taksit 200-400 TL arası 6 taksit GIDA VEYA GIDADIŞI ALIŞVERİŞLERİNİZE HSBC METRO CLUB KART’LA %0 FAİZ 3 TAKSİT %0 FAİZ 5 TAKSİT YKB METRO CLUB KART’LA %0 FAİZ 3 TAKSİT Mersin, Kayseri, Samsun, Antalya, Alanya, Bodrum, İzmir Çiğli-Gaziemir Kontör kart, toptan tütün ve içki alışverişleri hariçtir. Mağazalarımız; Hafta içi 07.30-22.00 Pazar 09.00-22.00 Gaziantep, İzmit, Konya, Bodrum, Alanya, Mersin, Samsun Hafta içi 08.00-21.30 Pazar 09.00-21.30 Antalya Hafta içi 08.00-22.00 Pazar 09.00-22.00 saatleri arasında açıktır. Üstelik 2 ay erteleme Wordcard Kampanyası Katılım Koşulları: 37,03 KDV’siz 39,99 KDV’li Karali Tiryaki Çay • 5 Kg • Paketi 9,90 KDV’siz 10,69 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 7 Önizlemesi
Sayfa 7
7 Nestle Doğal Kaynak Suyu • 5 L • Adedi Pepsi • 330 ml • Pakette 6 adet • Paketi Pril Bulaşık Deterjanı • 10 L • Adedi Vernel Yumuşatıcı • 10 L • Adedi 1,38 KDV’siz 1,49 KDV’li 4,86 KDV’siz 5,25 KDV’li 11,77 KDV’siz 13,89 KDV’li 11,43 KDV’siz 13,49 KDV’li Prima Deliksiz Uyku Bebek Bezi • Çeşitleri • Paketi Pantene Şampuan • 700 ml • Adedi 9,74 KDV’siz 11,49 KDV’li 5,84 KDV’siz 6,89 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 8 Önizlemesi
Sayfa 8
8 Alkollü içki fiyatlarımız toptan içki ruhsatlı müşterilerimiz için geçerlidir (%15 ve üzeri alkol oranına sahip). Vergi oranlarında yapılacak değişikliklerden kaynaklanan artışlar aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. Buzbağ Şarap Çeşitleri • 75 cl • Adedi • Kırmızı • Beyaz Jack Daniel’s Tennessee Viski • 70 cl • Adedi 63,47 KDV’siz 74,89 KDV’li 11,23 KDV’siz 13,25 KDV’li Stoklarla sınırlıdır.
Ümraniye Özel Sayfa 9 Önizlemesi
Sayfa 9
8 Çocuk/Bayan Terlik • 30-35 / 36-40 Converse Spor Ayakkabı • 36-45 • Stok adedi: 100 Asics Spor Ayakkabı • 40-46 • Stok adedi: 40 Erkek Ayakkabı • 40-44 Erkek Terlik • 40-44 Erkek Ayakkabı • 40-44 DIŞI HAKİKİ DERİ Trolley Valiz Trolley Valiz • 61 cm • 71 cm 5,55 KDV’siz 5,99 KDV’li 6,47 KDV’siz 6,99 KDV’li 23,14 KDV’siz 24,99 KDV’li 55,55 KDV’siz 59,99 KDV’li • 50 cm 55,55 KDV’siz 59,99 KDV’li • 51 cm 27,77 KDV’siz 29,99 KDV’li • 60 cm 64,81 KDV’siz 69,99 KDV’li 37,03 KDV’siz 39,99 KDV’li • 70 cm 74,06 KDV’siz 79,99 KDV’li 46,29 KDV’siz 49,99 KDV’li 21,18 KDV’siz 24,99 KDV’li 50,92 KDV’siz 54,99 KDV’li 9,25 KDV’siz 9,99 KDV’li 64,81 KDV’siz 69,99 KDV’li Erkek T-Shirt • S-XXL • Karışım: %60 pamuk, %35 polyester, %5 likra • Stok adedi: 100 Adidas Futbol Topu • Stok adedi: 30 Fiyat sadece resimdeki renk ve modeller için geçerlidir. Fiyat sadece resimdeki renk ve modeller için geçerlidir.
Ümraniye Özel Sayfa 10 Önizlemesi
Sayfa 10
7 Ayarlanabilir askı Fermuarlı ön cep Kullanım rahatlığı için belde lastik T-Shirt • M-XXL • % 100 pamuk • Bisiklet yaka • 2’li pakette • Adedi • Polo yaka • 2’li pakette • Adedi Yeşil Kimyasal Eldiven • Pamuk astarlı • Kuru ve ıslak ortamlarda kullanılır • Kimyasallara karşı dirençli • EN 374, EN 388 normlarına uygun • Uzunluk: 30 cm Gri Hassas İş Eldiveni • Mekanik risklere karşı koruyucu • Dışı polyamit • İçi nitril kaplı • Hassasiyet gerektiren işlerde kullanılır • EN 388, EN 420 normlarına uygun • 12’li pakette • Adedi Bahçıvan Tulum • 1-4 • %100 pamuk • Arka bel ve askı lastiği • Göğüste fermuarlı cep • Ayarlanabilir askı 23,14 KDV’siz 24,99 KDV’li 10,18 KDV’siz 10,99 KDV’li ISIYA DAYANIKLI İş Ayakkabısı 90°C Model No: 070 ÖZELLİK S1 Standardı 27,77 KDV’siz 29,99 KDV’li 6,01 KDV’siz 6,49 KDV’li 0,79 KDV’siz 0,85 KDV’li 4,16 KDV’siz 4,49 KDV’li 1,16 KDV’siz 1,25 KDV’li 3,38 KDV’siz 3,99 KDV’li Nitril Eldiven • Mekanik risklere karşı koruyucu • Montaj ve taşıma işlerinde kullanılır • Ölçüler: 9 ve 10 numara • EN 388 normlarına uygun üretilmiştir. • 10’lu pakette • Adedi Baret • Sürgü ile kullanıcıya göre ayarlanabilir • EN 397 normlarına uygun 254,15 KDV’siz 299,90 KDV’li Eagle Akülü Araba • 6 V akü • Kullanım yaşı: 3-8 yaş • Maks. kapasite: 35 kg • 6 sesli müzik kutusu Yuvarlak Mangal • 38 cm 13,55 KDV’siz 15,99 KDV’li Tırtıl Bisiklet • 3-5 yaş • Maks. kapasite: 25 kg • Pedallı • Ebeveyn kontrol • Müzik kutusu • Korna • Ebat: 47x106x86 cm 67,79 KDV’siz 79,99 KDV’li Kobra Motosiklet • 6 Volt akü • 3-6 yaş • Maks. kapasite: 35 kg • Elektronik korna • İleri-geri vites • Ebat: 57x81x72 cm 169,41 KDV’siz 199,90 KDV’li Katlanır Koltuk 13,55 KDV’siz 15,99 KDV’li Davenport Oturma Takımı • 55x55 cm masa 1 adet • 49x43x82,5 katlanır sandalye 2 adet • Minderli 152,46 KDV’siz 179,90 KDV’li 23,14 KDV’siz 24,99 KDV’li Deri Montaj Eldiveni • Mekanik risklere karşı koruyucu • Montaj ve taşıma işlerinde kullanılır • EN 388, EN 420 normlarına uygun 1,89 KDV’siz 1,99 KDV’li Teknik Önlük • Karışım: %75 polyester, %25 viskon • Lacivert, gri, saks mavisi • Kolda cep • Önden düğmeli • Uzun kol
Ümraniye Özel Sayfa 11 Önizlemesi
Sayfa 11
6 Cat Erkek Çorap 3’lü • Siyah Erkek Çorap 3’lü • Düz-desenli • 3’lü pakette • Paketi 4,62 KDV’siz 4,99 KDV’li 9,25 KDV’siz 9,99 KDV’li 18,51 KDV’siz 19,99 KDV’li 23,14 KDV’siz 24,99 KDV’li 23,14 KDV’siz 24,99 KDV’li 21,29 KDV’siz 22,99 KDV’li Gömlek • M-XXL • Adedi Polo T-Shirt • M-XXL Gabardin Pantolon • 40-60 • Battal bedenler mevcuttur 15,73 KDV’siz 16,99 KDV’li Lisanslı T-Shirt • M-XXL • Superman, Spiderman, Batman, Simpsons Polo T-Shirt • M-3XL • % 100 pamuk • Battal bedenler mevcuttur 9,25 KDV’siz 9,99 KDV’li T-Shirt • M-XXL • % 100 pamuk 9,25 KDV’siz 9,99 KDV’li T-Shirt • M-XXL 2’li Boxer/Atlet • M-XXL 2’li Boxer • M-XXL 2’li Atlet • M-XL Erkek Yarım Kol Şortlu Takım • M-XL Her biri 18,51 KDV’siz 19,99 KDV’li Erkek Boxer • 3’lü paketi • M-XXL Erkek Slip • 5’li paketi • M-XXL Bayan Mini Slip/Penti Slip 3’lü Paketi • S-XL Her biri 18,51 KDV’siz 19,99 KDV’li 13,88 KDV’siz 14,99 KDV’li 18,51 KDV’siz 19,99 KDV’li 9,25 KDV’siz 9,99 KDV’li Bayan Yarım Kol KapriTakım • S-L Her biri Her biri
Ümraniye Özel Sayfa 12 Önizlemesi
Sayfa 12
5 15,27 KDV’siz 16,49 KDV’li 12,95 KDV’siz 13,99 KDV’li Bel Yastığı • Ortopedik • Antialerjik • Koku yapmaz • %100 pamuklu kılıf • Bel ve omuzlara destek sağlar • Yumuşaktır • Taşınabilir Dr. Mattress Mollepill Yastık • 40x60 cm • 800 gr antialerjik ve ekstra hafif elyaf • Microfiber kumaş Yüz Havlusu • 50x90 cm Banyo Havlusu • 70x140 cm Akrilik Kilim • 80x120 cm 8,32 KDV’siz 8,99 KDV’li 6,84 KDV’siz 7,39 KDV’li 2,68 KDV’siz 2,89 KDV’li K 2.14 Su Püskürtme Makinesi • Motor gücü: 1.3 kW • Basınç: Azami 100 bar • Su debisi: Azami 340 L/saat • Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 40°C • 100 bar • Ağırlık (aksesuarsız): 4 kg 25,34 KDV’siz 29,90 KDV’li 427 MM 236 MM 165 CM 110,09 KDV’siz 129,90 KDV’li 11W Mini Spiral Enerji Tasarruflu Ampül • 3’lü paket • Sarı, beyaz • E14, E27 12,70 KDV’siz 14,99 KDV’li Baskül • Otomatik açılma kapanma • 100 gr ölçüm aralığı ile 5-150 kg arasını ölçme • Geniş LCD ekran Her biri 12,71 KDV’siz 14,99 KDV’li Multina Çocuk Koltuğu • 9-36 kg arası kullanım (ortalama 10 ay, 10 yaş için) • 5 nokta bebek emniyet kemeri 110,08 KDV’siz 129,90 KDV’li Matkap • Güç: 450 Watt • Devir hızı: 0-3000 rpm • 10 parça matkap ucu 3’lü Makine Seti Avuç Taşlama • 115 mm kesici metaldisk • 500 Watt Akülü Vidalama • Akü kapasitesi :14,4 V • Devir hızı: 0,550 d/dk • Tork ayarı:22+1 • 6 Adet bits ucu 101,61 KDV’siz 119,90 KDV’li Çantalı Matkap Seti • Güç: 500 Watt • Devir hızı: 0-3000 rpm • 40 parça aksesuarlı 38,90 KDV’siz 45,90 KDV’li 160,93 KDV’siz 189,90 KDV’li 101,61 KDV’siz 119,90 KDV’li Set fiyatı Bosch 14.4V Çift Akülü Vidalama+51 parça • Max tork: 12/28Nm • Bastaki devir: 0-700 dev/dak. • Ağırlık: 1,5 kg Bosch Psb 550+5 Parça Uç • Max tork: 8,5Nm • Güç: 550 Watt • Bastaki devir: 3000 dev/dak. • Delme betonda: 13 mm duvarda: 16 mm çelikte: 10mm Kauçuk Paspas Elit - TC500–02 • Araca uyumlu kesim • Şaft üstü parçalı
Ümraniye Özel Sayfa 13 Önizlemesi
Sayfa 13
4 16,94 KDV’siz 19,99 KDV’li 84,74 KDV’siz 99,99 KDV’li 110,08 KDV’siz 129,90 KDV’li SK-2353 Kettle • 2000 Watt • 1,7 L kapasite Beyaz eşya ve küçük ev aletleri stoklarla sınırlıdır. Mytea Çay Makinesi • 1700 Watt • Sesli kaynama sinyali ÖZELLİK Akıllı sensör ÖZELLİK Gizli rezistans GC3720 Ütü • 2400 Watt • Steam Glide • Sürekli buhar: 40 gr/dk • Şok buhar: 130 gr/dk • Dikey buhar püskürtme ME71A Mikrodalga Fırın • 800 Watt • 20 L kapasite • 99 dk. maksimum pişirme süresi AL434 Bulaşık Makinesi • 4 yıkama programı • Enerji tüketimi: 1,05 kW/saat • Ücretsiz sevkiyat ve kurulum 338,90 KDV’siz 399,90 KDV’li B l k M ki i ÖZELLİK Asınıfı enerji tasarrufu GARANTİ 3 yıl 85 CM 60 CM 60 CM WFO600NCE Çamaşır Makinesi • 6 kg kapasite • 1000 RPM devir hızı • LED ekran • Gecikmeli başlatma • 15 dak hızlı yıkama • Elmas kazan 508,39 KDV’siz 599,90 KDV’li 85 CM 60 CM 45 CM ENERJİ A+ sınıfı enerji tasarrufu 762,63 KDV’siz 899,90 KDV’li BAN40 FNF Inox Kombi No-Frost Buzdolabı • 420 L brüt hacim • LED gösterge paneli • Tatil fonksiyonu • Enerji tüketimi: 1,15 kW/24 saat • 20 km’ye kadar ücretsiz sevkiyat ENERJİ A sınıfı enerji tasarrufu 190 CM 68,5 CM 70 CM 84,74 KDV’siz 99,99 KDV’li Pedallı Çöp Kovası • 6 L • Gri, beyaz ve metalik Pratik Paspas 16,94 KDV’siz 19,99 KDV’li Kulplu Keyif Çay Bardağı • 6’lı pakette • Adedi Mine Su Takımı • 6 adet su bardağı • 1 adet sürahi 0,56 KDV’siz 0,66 KDV’li 5,07 KDV’siz 5,99 KDV’li Lalezar 24 Parça Porselen Yemek Takımı • 6 adet çukur tabak • 6 adet servis tabağı • 6 adet pasta tabağı • 6 adet kase • Set fiyatı 39,82 KDV’siz 46,99 KDV’li Pedall Begonya Milenyum Tencere Seti • 14-16-18 cm • Cam kapaklı • Plastik kulplu 20,33 KDV’siz 23,99 KDV’li 7,62 KDV’siz 8,99 KDV’li Livido Toz Torbalı Elektrikli Süpürge • 1800 Watt • 1.5 lt toz kapasitesi • Mekanik emiş gücü ayarlama 93,14 KDV’siz 109,90 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 14 Önizlemesi
Sayfa 14
3 32K21 82 Ekran Full HD LED TV • Çözünürlük: 1920x1080p • Kontrast: 300,000: 1 • Bağlantılar: 4xHDMI, SCART, AV, PC, Komponent, Kompozit, USB • USB üzerinden MP3, JPEG ve Divx oynatma ÖZELLİK LED TV ÖZELLİK LED TV S230 Dijital Fotoğraf Makinesi • 10 MP • 3.3X optik, 4X dijital zoom • Sesli video çekimi • Türkçe menü • Lityum ion pil 3” LCD EKRAN DOKUNMATİK Wii Resort Siyah Paket + Kumanda + Nunchuck • Set fiyatı DS3500 İphone/İpad Docking Ünitesi • Tüm iPhone, iPad ve iPod’larla uyumlu • Çalarken şarj etme özelliği • Bluetooth ile bağlantı • USB 2.0 ve Aux girişi • Elektrik ve pil ile çalışma • Bluetooth ile bağlanma FS306 SD Hafıza Kartına Çekim Yapabilen Dijital Kamera • 37x optik, 2000x dijital zoom • Türkçe menü • Girişler: USB, TV çıkış 2,7” LCD EKRAN DOKUNMATİK WII Play + 9 Oyun • Masa tenisi • Bilardo • Tanklar! • Mii’yi bulun • Mii’ye poz verin • Gazla! • Balık tutma • Atış poligonu • Havalı masa hokeyi 1.016,10 KDV’siz 1.199,00 KDV’li 32XT5000 82 Ekran LED TV • Çözünürlük: 1366x768 piksel • Kontrast: 100,000: 1 • Parlaklık: 400cd/m2 • Bağlantılar: 2HDMI, SCART, PC, AV, USB • USB üzerinden müzik, fotograf, video oynatma • Vestel tarafından üretilmiştir ve Vestel güvencesi altındadır 32” - 82 cm32” cm 253,39 KDV’siz 299,00 KDV’li 592,37 KDV’siz 699,00 KDV’li 634,75 KDV’siz 749,00 KDV’li 143,22 KDV’siz 169,00 KDV’li 211,01 KDV’siz 249,00 KDV’li 253,39 KDV’siz 299,00 KDV’li 32” - 82 cm32” cm 32D 4003 82 Ekran LED TV • Çözünürlük: 1366x768 piksel • Kontrast: Mega • Parlaklık: 400 cd/m2 • Bağlantılar: 2xHDMI, SCART, USB 2.0, PC • USB girişi 634,75 KDV’siz 749,00 KDV’li 42PFL 3506/3606 106 Ekran Full HD LCD TV • Çözünürlük: 1920x1080 piksel • Kontrast: 100.000:1 • Parlaklık: 400 cd/m2 • Tepki süresi: 5 ms • Bağlantılar: 2xHDMI, SCART, USB 2.0, PC, komponent • Türk Philips yetkili servis güvencesi altındadır 42” - 106 cm42” cm 84,66 KDV’siz 99,90 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 15 Önizlemesi
Sayfa 15
2 338,97 KDV’siz 399,99 KDV’li Wildfire S Cep Telefonu • Android v2.3 işletim sistemi • 5 MP kamera • 3.2”, 320x480 piksel dokunmatik ekran • 3G, Wi-Fi, Bluetooth, MP3, FM radyo • Stok adedi: 15 S 5660 Cep Telefonu • Android v2.2 işletim sistemi • 3.2 MP kamera • 3.2”, 320x480 piksel dokunmatik ekran • 3G, Wi-Fi, Bluetooth, MP3, FM radyo • 158 MB dahili hafıza • Stok adedi: 15 USB Bellek • 8 GB • Stok adedi: 350 K54HR İ3 Notebook • Intel İ3-2350M İşlemci 2,3 GHz • 4 GB DDR3 bellek • 320 GB sabit disk • Windows 7 Basic • DVD-RW, Wi-Fi, web kamera, kart okuyucu • Stok adedi: 15 AMD HD7470 paylaşımsız ekran kartı 1 GB Asha300 Cep Telefonu • 5 MP Kamera • 2.4’’, 240 x 320 piksel dokunmatik ekran • 3G, Bluetooth, MP3, FM radyo • 140 MB dahili hafıza, 1GHz işlemci • Stok adedi: 20 15,6” LED HD (1366X768) 15,6” LED HD (1366X768) 364,40 KDV’siz 429,90 KDV’li 508,39 KDV’siz 599,90 KDV’li 66,65x9 KDV’li TAKSİT 0 FAİZ 47,76x9 KDV’li TAKSİT 0 FAİZ 66,65x6 KDV’li TAKSİT 0 FAİZ 15,6” LED EKRAN (1366X768) 703,31 KDV’siz 829,90 KDV’li 92,21x9 KDV’li TAKSİT 0 FAİZ X54-SO086R B960 Notebook • Intel Pentium B960 İşlemci 2,20 GHz • 4 GB DDR3 bellek • 500 GB sabit disk • Windows 7 Basic • DVD-RW, Wi-Fi web kamera, kart okuyucu • Stok adedi: 20 762,63 KDV’siz 899,90 KDV’li 99,98x9 KDV’li TAKSİT 0 FAİZ 931,36 KDV’siz 1.099,00 KDV’li AMD HD7470 paylaşımsız ekran kartı 1 GB 91,58x12 KDV’li TAKSİT 0 FAİZ 1050 İnkjet Renkli Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi • Baskı hızı (en iyi): 16 siyah, 12 renkli sayfa/dakika • Baskı çözünürlüğü (en iyi): 4800x1200 dpi • Tarama: 1200x1200 dpi • Enerji tüketimi (çalışırken): 9 Watt • USB 2.0 • Stok adedi: 40 67,61 KDV’siz 79,90 KDV’li B940 Notebook • Intel Pentium B940 İşlemci 2,0 GHz • 2 GB DDR3 bellek • 500 GB sabit disk • Windows 7 Basic • DVD-RW, Wi-Fi, web kamera, kart okuyucu, HDMI • Stok adedi: 15 11,01 KDV’siz 12,99 KDV’li
Ümraniye Özel Sayfa 16 Önizlemesi
Sayfa 16
240 METRO ÜMRANİYE İMES A KAPISI GİRİŞİ 10 10.05 - 24.05.2012 444 50 40 facebook/Metrotoptancimarket www.metro-tr.com Profesyonellerin Güçlü İş Ortağı Güvenebilirsiniz Ümraniye Özel 40” - 102 cm ENERJİ A sınıfı enerji tasarrufu GARANTİ 3 yıl HİZMET 20 km’ye kadar ücretsiz sevkiyat 423,64 KDV’siz 499,90 KDV’li 847,37 KDV’siz 999,90 KDV’li 40K15 102 Ekran LED TV • Çözünürlük: 1920x1080 piksel • Konstrast: 4000:1 • Parlaklık: 500 cd/m2 • Bağlantılar: HDMI, USB, SCART, Kompozit, Komponent ÖZELLİK LED TV ÖZELLİK USB üzerinden video oynatma 85 CM 59,5 CM 51,7 CM IWC 7108 ECO Çamaşır Makinesi • 1000 devir • 7 kg • 16 program Kampanya detaylarını gıda 6. sayfada bulabilirsiniz. Stoklarla sınırlıdır.
Broşürlerini görmek istediğiniz Şehir, İlçe, Semt isimlerini yazarak size en yakın olan broşürleri görebilirsiniz
Bizi Facebook'da takip edin:

E-Posta: